CİNSEL İSTİSMAR DOSYALARI

Çocuğun cinsel olarak istismarı ve tecavüz dosyalarımız, basın ve internet sayfalarımızda paylaşılmamaktadır. Ancak basına yansımak/yansıtılmak zorunda kalan dosyalarımızı aşağıda isimler belirtilmeden paylaşılacaktır.

 

E.O. DAVASI

Van’ın küçük bir ilçesinde küçük yaştan itibaren öz babası tarafından cinsel olarak istismar edilen, ancak bekaretinin korunması nedeniyle şikayetçi olduğunda dahi her defasında babasına iade edilen bir kız çocuğu söz konusu. Son olarak aynı kız çocuğunun öğretmenine söylemesi üzerine Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda babaya 28 yıl hapis cezası verilmiş ve baba tutuklanmıştır. İş bu dava Van Barosu üyesi Av. Rabia ÖZGÖKÇE ve Av. Müjde TOZBEY ERDEN tarafından gönüllü olarak mağdur çocukların vekililiğini gönüllü olarak takip edilmiş, sonuçlandırılmıştır.

 

B.K. DAVASI

Van’da 2016 yılında Öğretmenleri tarafından cinsel olarak istismar edilen iki küçük kız çocuğunun şikayeti üzerine öğretmenleri tutuklanmış ve ağır ceza mahkemesinde dava açılmıştır. Ancak bir süre sonra öğretmenleri serbest kalmıştır. Bu durum üzerine iş bu davayı gönüllü olarak Van Barosu üyeleri Av. Deniz IŞIK ve Av. Müjde TOZBEY ERDEN birlikte takip etmeye ve çocukların vekilliklerini üstllenmişlerdir. Öğretmenin tekrar tutuklanmasını ve 25 yıl hapis cezası almasını sağlamışlardır. İş bu karar istinaf mahkemesi tarafından onanmıştır.

 

N.T.

Genç bir kıza birden çok erkeğin tecavüz etmesi ve sonrasında ise bedenini satmaya zorlamaları nedeniyle açılan dava, halen sürmektedir. İş bu dava derneğimiz başkanı Av. Müjde TOZBEY ERDEN tarafından mağdur kadın vekili olarak gönüllü olarak takip edilmektedir.

 

G.K.

2015 Yılında atanamayan bir öğretmenin sekreter olarak çalıştığı işyerinde, işvereni tarafından tecavüz edilmeye çalışılması nedeniyle ağır ceza mahkemesinde işverene karşı dava açılmıştır. Dava halen sürmektedir. İş bu dava derneğimiz başkanı Av. Müjde TOZBEY ERDEN tarafından mağdur kadın vekili olarak gönüllü olarak takip edilmektedir.

 

Yatılı Bölge Okulu Davası

2017 yılında bir ilk ve ortaokul da erkek çocuklarının eğitim gördükleri okulda 11 yıllık bir öğretmenin sayısız çocuğu cinsel olarak istismar ettiğine dair duyum almamız üzerine tüm köyler dolaşılarak aileler ile görüşülmüştür. Bu görüşmeler üzerine aileler şikayet için ikna edilmiştir. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma üzerine öğretmen tutuklanmış ve ağır ceza mahkemesinde dava açılmıştır. Ancak dava halen sürmektedir. İş bu dava derneğimiz başkanı Av. Müjde TOZBEY ERDEN tarafından gönüllü olarak takip edilmektedir.

 

E.Ç.

2018 yılında yatılı bir ilkokulda öğretmenin çocukları cinsel olarak istismar etmesi nedeniyle öğretmen tutuklanmıştır. Öğretmene ağır ceza mahkemesinde açılan dava halen sürmektedir. İş bu dava derneğimiz başkanı Av. Müjde TOZBEY ERDEN tarafından çocukların ve ailelerin avukatı olarak gönüllü olarak takip edilmektedir.